Tove Samzelius

Support och kontaktperson för föräldrar

Tove är styrelseledamot i Community Bridge och volontär för HTK. Under summercamp kommer hon att vara huvudansvarig för kontakt med föräldrar och hjälpa till när och var det finns behov. Hon kommer att finnas på plats i början och i slutet av dagen för frågor eller funderingar. Tove koordinerar också utvärderingen av Summercamp. Det är viktigt för oss att veta vad både barn och vuxna tycker om vår verksamhet och hur den kan göras ännu bättre!

När Tove inte håller på med ideella uppdrag för Hiphop Teater Kollektivet arbetar hon för Rädda Barnen och Malmö Universitet. Tidigare har hon arbetat i många år inom det Brittiska civilsamhället med barn, ungdomar och föräldrar.