HipHop Teater Kollektivets SummerCamp!

Hur kan du bli involverad? Vi söker unga i åldrarna 6-12 år, 13-16 år och 17+ som under tre veckor vill arbeta med att – från scratch – skapa en föreställning för en blandad publik… Du bestämmer hur du vill berätta din historia, hur den ska ljussättas och vilka ljud som går var! Du kommer att arbeta med, och lära från, experter inom film och musikproduktion, ljusteknik, medskapande teater, spoken word och kreativt skrivande och Break/Street/HipHop/Afro dance!

Anmäl dig till summercamp 2021!

Mentorer, artister och personal på Summercamp

Våra ledare är själva utövare och experter inom olika områden av street dance , teater, musik och street art. Samtidigt är de erfarna pedagoger som är vana att arbeta med barn och unga. Utöver de mentorer som har huvudansvar för de olika grupperna har vi bjudit in flera grymma gästlärare och inspiratörer. Personal med olika stödfunktioner och våra unga ledare presenteras också här.

Workshops för alla mellan 6-17+ år

Lil Grand Masters

6-9 år

Age of Spin

9-12 år

F=ma

13-15 år

Rocket Science

16+


Mer om Summercamp

Our working languages ​​are Swedish and English - sometimes Swedish - and you are welcome to bring more languages ​​and forms of expression into the creative process!

Stay connected to Instagram and/or Facebook or our website for updates and it is also the place we share our creative journey this summer. Check out last year's production 'Da Block' and stay connected for the video that is coming soon.

Location: Kulturhuset Stadsteatern Vällingby - Studio A + B
Visiting address: Vällingby Torg 43

Do you have questions or want more information? Contact us at: info@htksverige.com