Hip Hop Teater Kollektivet (HTK) är ett community arts projekt med bas i Hässelby-Vällingby i Stockholm. I vårt arbete utgår vi från hiphopens filosofi där fred, kärlek och gemenskap står i centrum. Vi använder oss av en frigörande och deltagande pedagogik  som ger möjlighet för alla att vara medskapare i den kreativa processen.

Tillsammans utforskar och berättar vi personliga och gemensamma historier genom att integrera teater med hiphopens olika konstformer – dans, MCing, grafitti och DJing.

Praktiska och visuella metoder och verktyg gör att personer med olika förutsättningar och bakgrunder kan delta på lika villkor. Vi ser hiphop som ett medium för att uttrycka sig men också ett verktyg för att förstå sig själv och andra.

HTK leds av en grupp kreativa, nytänkande och erfarna konstnärer, artister och pedagoger. Vi samarbetar med Kulturhuset-Stadsteatern i Vällingby och många av våra aktiviteter äger rum i deras lokaler.

Vi arbetar framförallt på svenska och engelska men det talade språket ska aldrig vara ett hinder för deltagande. Det finns många sätt att uttrycka sig och kommunicera!

HipHop Teater Kollektivet är ett partnerskap som består av tre organisationer: Community Bridge, Papilion AB och Kulturhuset Stadsteatern Vällingby. Projektet är finansierat av Kulturrådet.