Mentorer, artister och personal på Summercamp

Våra ledare är själva utövare och experter inom olika områden av street dance , teater, musik och street art. Samtidigt är de erfarna pedagoger som är vana att arbeta med barn och unga. Utöver de mentorer som har huvudansvar för de olika grupperna har vi bjudit in flera grymma gästlärare och inspiratörer. Personal med olika stödfunktioner och våra unga ledare presenteras också här.

Gruppledarna

Här nedan är huvudlärarna för Lil Grand Masters, Age of Spin, F=MA (Force= Mass x Acceleration) och Rocket Science:

 

Remi Tawose

Konstnärlig ledare
Läs mer →

 

Gästlärare & Inspiratörer

 

Gästlärare & inspiratör – Dans
Läs mer →

 
 

Hemlig gäst

Gästlärare – Konst