Maria Vistrand

Fritidspedagog och handledare

Maria kom till HTK som mammavolontär på Summercamp 2017 och blev hooked! Hon har jobbat med barn och ungdomar i 20 år som fritidsledare och till vardags arbetar hon på en fritidsgård. Maria är utbildad till skådespelare i USA och älskar att arbeta med musik, sång och dans.

För Maria är det viktigt att kunna bidra till barn och ungas utveckling genom att ge stöd och vara ett verktyg för deras idéer. Den kreativa processen och lärandet är lika viktiga som slutmålet!

Under HTK Summercamp 2018 kommer Maria att vara vår allt i allo men framförallt ett stöd till barnen och ungdomarna i och utanför workshops.